¿Hablamos?

Ponte en contacto con nosotros y te haremos una llamada o videollamada, lo que prefieras.

CONTACTA CON NOSOTROS

KONTSULTA OHIKOENAK

Zure zalantzak argituko ditugu

Erosketa prozesua
Zer esan nahi du etxebizitza Benetako Multzo gisa erosteak?

Horrek esan nahi du, balorazioa kalkulatzeko, alegia, erosten edo saltzen denaren prezioa, ez direla higiezinaren metro karratuak kontuan hartu, baizik eta higiezina bera bere osotasunean.

Zein desberdintasun dago metro erabilgarrien eta metro karratuen artean?

Etxe baten metro erabilgarriak benetan erabili daitezkeenak dira (etxebizitzaren barrualde osoa sartu daiteke, armairuak barne). Eraikitako metroek etxebizitzako perimetroaren barruan dauden elementu guztiak hartzen dituzte barne, trenkadak, aireztapen hodiak, etab.

Zer esan nahi du Abal Dokumentuak?

Sustatzaileak kontratua sinatzerakoan, Banku Entitate Laguntzaileari eroslearen datuak emango dizkio, Abal Dokumentua osatu dadila, hau da, kontratuan emandako diru kopurua abalatzen, ziurtatzen duen, eta etxea azkenean eraikitzen ez bada, erosleak dirua berreskuratu ahal izateko Dokumentua.

Erosleak Dokumentu hau gorde behar du giltzak entregatu arte eta ondoren Sustatzaileari itzuli beharko dio.

Zer da Lehen Okupazioko Lizentzia?

Lehen Okupazioko Lizentzia administrazio egintza da eta haren bidez Udalak zera egiaztatzen du:

 • Obrak emandako obra lizentzien arabera guztiz exekutatu dela eta harekin bat egiten duela.
 • Eraikinak edo etxebizitzak bizitoki gisa erabiltzeko baldintzak betetzen dituela.
 • Eraikitakoak segurtasun, osasun eta apaindura publikoen baldintza teknikoak betetzen dituela

Horrelako dokumenturik gabe ezin da salerosketa eskrituratu, beraz, hura giltzak entregatu baino lehen eman behar da. Notarioak egiaztatuko du Sustatzaileak aipatutako dokumentua duela eskriturak osatu baino lehen.

Etxebizitzaren eskuliburua?

Dokumentu hau erosleari ematen zaio giltzak entregatzerakoan. Bertan, Obra Berriko Aitorpena, Erkidegoko Estatutuak biltzen dira, eraikina deskribatzen da, parte hartu duten gremioak eta higiezinen mantenurako argibideak.

Gomendatzen da Dokumentua irakurtzea. Zalantza izanez gero, gure teknikariek horiek argituko dituzte.

Zer da Kalitateen Memoria?

Legeak agintzen du erosleari kalitateen memoriaren kopia bat doan entregatzea, non eraikuntzan erabiliko diren materialak adierazi behar diren.

Zigorrik al dago etxebizitza erosteri uko egiten badiot?

Zigorrak bestelakoak izango dira, aurkitzen garen fasearen arabera.

Etxea erosteari uko egiten bazaio ERRESERBAREN unean, orduan jarritako diru kopuru osoa galduko da.

Etxea erosteari uko egiten bazaio salerosketa KONTRATUA sinatu ondoren, aurreratutako zenbateko guztien %20 galduko da. Inguruabar hauek salerosketa kontratuan aipatzen dira.

Etxea planoaren arabera erosi denez, higiezinean aldaketak egin daitezke?

Promozioa aurkitzen den fasearen arabera (ezagutzera ematea, aurre proiektua, oinarrizko proiektua, exekuzio proiektua, etab.), gerta liteke higiezinean aldaketa sortzea arrazoi teknikoak, administrazio arrazoiak, ahokadura, etab. direla eta, dena gehiago zehaztu arte. Hura, normalean, salerosketa kontratua sinatzen denean izaten da.

Garrantzitsua da kontuan hartzea Zuzendaritza Eskuduna obra exekuzioan zenbait alderdi erabakitzeaz arduratzen dela.

Merkataritza Sailak azalduko du promozioa zein une zehatzean aurkitzen den.

Entrega aurreratu edo atzeratu daiteke?

Bi inguruabarrak eman daitezke, mugitzen garen sektorea, eraikuntza, alegia, kanpo eragileen, eguraldiaren, sektoreko greben eta abarren mende dagoelako.

Merkataritza Sailak uneoro promozio honen garapenari buruzko informazioa emango du, hartara, erosleak haren entrega aurreikusi ahal izango du.

Saltzaileak ez baditu betetzen kontratuan ezarritako epeak, inguruabar hau kontratuan aipatuko da, eta baita zigor aplikagarriak ere.

Giltzak entregatu baino lehen etxebizitza bisitatu daiteke?

Obra exekutatzen ari den bitartean, eraikitzen ari den etxebizitzan sartzea debekatuta dago, arriskutsua delako eta segurtasun arloko araudiak bete behar direlako.

Entrega baino lehen etxebizitza bisitatuko da, Sustatzailearen langileekin batera.

Jabe Erkidegoa eratuta egongo da bizitzen hasten naizenean?

Sustatzaileak lursailen administratzaile bat izendatuko du eraikineko guztion instalazioak altan emanda egoteko, erkidegoko argia, igogailua, etab. Administratzaileak etxebizitza gehienak eskrituratu arte itxarongo du, jabe berriei lehen bilerarako deialdia egin eta Jabe Erkidegoan eratu ahal izateko.

Erkidegoak, urtebete igaro ondoren, administratzailea aldatu dezake, egoki baderitzo.

Nire etxebizitzak energia eraginkortasuneko ziurtagiririk edukiko al du? Noiz arte balioko zait?

Energia eraginkortasuneko ziurtagiria Salerosketako eskrituraren Kopia Soilean sartuko da.

Horrez gain, Sustatzaileak hura sartuko du ere giltzak entregatzerakoan emandako dokumentazioan.

HAMAR URTEETARAKO izango da.

Egindako ordainketen fakturak entregatuko zaizkit?

Ordainketa bakoitzeko, Kontabilitate Sailak dagokion faktura jaulkiko du eta erosleari helaraziko dio.

Pertsonalizatzea
Etxebizitza pertsonalizatu dezaket?

Promozio bakoitzak bere ezaugarriak izango ditu. Hala ere, denek etxebizitza pertsonalizatzeko aukera eskainiko dute, Sustatzaileak aurretik aukeratutako akabera desberdinekin (lauzak, zoruak, ateak, etab.).

Urumeaberri Pisu Pilotua bisitatzerakoan, Merkataritza Sailak promozioaren ezaugarrien eta Promozioaren aukera zehatzen berri emango du.

Era berean, jakinaraziko da elektrizitatea eta iturgintza ezin direla pertsonalizatu.

Aldaketak ordaindu behar dira? Noiz ordaindu behar da aldaketen zenbatekoa?

Promozio bakoitzak hainbat hobekuntza izango ditu. Horiek etxebizitza garestituko dute, besteak beste, teknikoki instalatu daitezkeen gidaridun ateak, estra lauak diren dutxa platerak, etab. Erosleak bere etxebizitzan horietako hobekuntzaren bat jarri izanez gero, Merkataritza Sailak aurrekontu bat prestatuko dio. Erosleak hura ontzat emango balu, aurrekontuaren zenbatekoa hura sinatu eta ondorengo 10 egunetan ordaindu beharko litzateke.

Promozio zehatz baterako aurretik aukeratutako akabera desberdinak hautatuz gero, ez da preziorik garestituko.

Materialak fisikoki ikusi ditzaket?

Aukeraketa egokia egin ahal izateko, Promozio bakoitzean Showroom bat prestatuko da, non aukeran dauden akabera desberdinak ikusgai izango diren, Promozioak aurretik aukeratu ondoren.

Ondoren, eroslea “Urumeaberri Pertsonalizatze Programara” sartu ahal izango da kode batzuekin, eta bertan aukeratutakoa adierazi ahal izango du.

Eskatu daiteke zenbait obra altzari etxebizitzan instalatu gabe uztea? Etxebizitzako elementuren bati uko eginez gero, salmenta preziotik deskontatzen da?

Altzari guztiak muntatuta egon behar dira, esate baterako, obrako konketak, bainerak, komunak, etab. eta promozioak sukalde ekipatua edukiko balu hura muntatuko da, etxetresna elektrikorik, altzaririk, etab. instalatu gabe uzteko aukerarik gabe.

Erosleak etxebizitzako elementuren bati uko eginez gero, esaterako, ate bat, komun bat, etab. ez da etxebizitzaren salmenta preziotik kenduko.

Saldu osteko zerbitzua
Zein berme ditu erositako etxebizitzak?

Urumeaberrik saldu osteko zerbitzu bat dauka, erositako higiezinetan atzemandako intzidentzietarako bertara jo ahal izateko.

Giltzak entregatzerakoan, Erosleari zerbitzu honen eta harekin harremanetan jartzeko eraren berri emango zaio.

Etxebizitzaren bermeak Eraikuntza Antolamenduari buruzko 38/1999 Legean aipatzen dira, 17. artikuluan:

 • Urtebete: akaberekin lotutako akatsetarako.
 • 3 urte: instalazioak
 • 10 urte: egiturako akatsetarako.

Epeak obra amaierako Ziurtagiria jaso ondoren hasten dira eta ez etxebizitza erosi zenean.

Zer gertatuko da eraikineko guztiok erabiltzeko elementuetan intzidentzia bat atzematen badut?

Lursailen Administratzailea eraikineko guztiok erabiltzeko elementuak kudeatzeaz arduratzen da, beraz, atzemandako edozein intzidentzia hari jakinarazi beharko zaio, guri helarazteko eta, hala badagokio, artatu ahal izateko.

Zer gertatuko da obraren bat egin behar badut, eta ez ditut nire etxebizitzako akaberak ezagutzen edo erabilitako pinturaren RAL?

Etxebizitza eskrituratzerakoan entregatuko den “Laguntza Eskuliburuan” adieraziko da Pertsonalizatze Programan aukeratutako materialen zerrenda.

Era berean, etxebizitzan erabilitako RAL jakinaraziko da.

Gastuak
Zein gastuei egin behar zaie aurre etxebizitza erosterakoan?

Hauek dira etxebizitza baten salerosketak eragiten dituen eta Erosleak gain hartu behar dituen gastuak:

 • Eskritura publikoa Notaritzan: Notarioaren kostuak araudiaren arabera ezarriko dira eta zenbatekoa higiezinaren zenbatekoaren araberakoak dira.
 • Jabetza Erregistroan izena ematea: salerosketa Jabetza Erregistroan izena emategatik eragindako gastuak dira. Horiek ere araudiak ezarritakoak dira eta higiezinaren prezioaren araberakoak dira.
 • Zergak: BEZa, une honetan %10.

Gestoria (hipoteka eskatuz gero)

Gastu hauetaz gain hipoteka mailegu baten kudeaketari dagozkionak batu behar zaizkio. Horiek bestelakoak izango dira banku entitateen arabera (tasazio gastuak, irekitze komisioa, etab.).

Udal gainbalioa saltzailearen pentzura da.

Zein BEZ aplikatzen zaio salerosketari? Eta hainbat higiezin batera erosten baditut?

Salerosketa eragiketari aplikatu beharreko BEZa, une honetan, %10ekoa da. Beti sortuko da ordainketa unean indarrean dagoen BEZa.

Hainbat lursail batera erosiz gero, adibidez, etxebizitza bat eta hiru garaje, etxebizitza eta hiru garajeetatik bi %10ean salduko dira, baina hirugarrena, berriz, %21ean. Hau da, etxebizitzaz gain, 2. higiezinetik aurrera, zerga oinarri aplikagarria %21 da.

Eskriturak
Zein dokumentazio eraman behar dut eskrituretara?

Salerosketako eskritura publikoa sinatzerakoan, Erosleak zera eraman behar du sinadura egintzara:

 1. Aurretik egindako ordainketen frogagiriak, jatorrizko kontu zenbakiekin, Notaritzak egindako ordainketen jatorria egiaztatu behar duelako, Kapitalak Zuritzeari buruzko 10/2010 Legeari jarraiki.
 2. Indarreko NAN.
 3. Ondasun – Bananatze Eraentzan ezkonduta egonez gero, ezkontza kapitulazioen kopia beharrezkoa da.
 4. Abalistak behar badira, sinadura egintzan agertu behar dira NANekin.
 5. Banku taloitegia, ezin da ordainketak banku transferentziaren bidez edo eskudirutan ordaindu.

Une horretan, halaber, itzuli beharko da Promozioa abalatzen duen banku entitateak obraren exekuzioan entregatutako banku abala.

Zer esan nahi du etxebizitza Benetako Multzo gisa erosteak?

Horrek esan nahi du, balorazioa kalkulatzeko, alegia, erosten edo saltzen denaren prezioa, ez direla higiezinaren metro karratuak kontuan hartu, baizik eta higiezina bera bere osotasunean.

Zein desberdintasun dago metro erabilgarrien eta metro karratuen artean?

Etxe baten metro erabilgarriak benetan erabili daitezkeenak dira (etxebizitzaren barrualde osoa sartu daiteke, armairuak barne). Eraikitako metroek etxebizitzako perimetroaren barruan dauden elementu guztiak hartzen dituzte barne, trenkadak, aireztapen hodiak, etab.

Zer esan nahi du Abal Dokumentuak?

Sustatzaileak kontratua sinatzerakoan, Banku Entitate Laguntzaileari eroslearen datuak emango dizkio, Abal Dokumentua osatu dadila, hau da, kontratuan emandako diru kopurua abalatzen, ziurtatzen duen, eta etxea azkenean eraikitzen ez bada, erosleak dirua berreskuratu ahal izateko Dokumentua.

Erosleak Dokumentu hau gorde behar du giltzak entregatu arte eta ondoren Sustatzaileari itzuli beharko dio.

Zer da Lehen Okupazioko Lizentzia?

Lehen Okupazioko Lizentzia administrazio egintza da eta haren bidez Udalak zera egiaztatzen du:

 • Obrak emandako obra lizentzien arabera guztiz exekutatu dela eta harekin bat egiten duela.
 • Eraikinak edo etxebizitzak bizitoki gisa erabiltzeko baldintzak betetzen dituela.
 • Eraikitakoak segurtasun, osasun eta apaindura publikoen baldintza teknikoak betetzen dituela

Horrelako dokumenturik gabe ezin da salerosketa eskrituratu, beraz, hura giltzak entregatu baino lehen eman behar da. Notarioak egiaztatuko du Sustatzaileak aipatutako dokumentua duela eskriturak osatu baino lehen.

Etxebizitzaren eskuliburua?

Dokumentu hau erosleari ematen zaio giltzak entregatzerakoan. Bertan, Obra Berriko Aitorpena, Erkidegoko Estatutuak biltzen dira, eraikina deskribatzen da, parte hartu duten gremioak eta higiezinen mantenurako argibideak.

Gomendatzen da Dokumentua irakurtzea. Zalantza izanez gero, gure teknikariek horiek argituko dituzte.

Zer da Kalitateen Memoria?

Legeak agintzen du erosleari kalitateen memoriaren kopia bat doan entregatzea, non eraikuntzan erabiliko diren materialak adierazi behar diren.

Zigorrik al dago etxebizitza erosteri uko egiten badiot?

Zigorrak bestelakoak izango dira, aurkitzen garen fasearen arabera.

Etxea erosteari uko egiten bazaio ERRESERBAREN unean, orduan jarritako diru kopuru osoa galduko da.

Etxea erosteari uko egiten bazaio salerosketa KONTRATUA sinatu ondoren, aurreratutako zenbateko guztien %20 galduko da. Inguruabar hauek salerosketa kontratuan aipatzen dira.

Etxea planoaren arabera erosi denez, higiezinean aldaketak egin daitezke?

Promozioa aurkitzen den fasearen arabera (ezagutzera ematea, aurre proiektua, oinarrizko proiektua, exekuzio proiektua, etab.), gerta liteke higiezinean aldaketa sortzea arrazoi teknikoak, administrazio arrazoiak, ahokadura, etab. direla eta, dena gehiago zehaztu arte. Hura, normalean, salerosketa kontratua sinatzen denean izaten da.

Garrantzitsua da kontuan hartzea Zuzendaritza Eskuduna obra exekuzioan zenbait alderdi erabakitzeaz arduratzen dela.

Merkataritza Sailak azalduko du promozioa zein une zehatzean aurkitzen den.

Entrega aurreratu edo atzeratu daiteke?

Bi inguruabarrak eman daitezke, mugitzen garen sektorea, eraikuntza, alegia, kanpo eragileen, eguraldiaren, sektoreko greben eta abarren mende dagoelako.

Merkataritza Sailak uneoro promozio honen garapenari buruzko informazioa emango du, hartara, erosleak haren entrega aurreikusi ahal izango du.

Saltzaileak ez baditu betetzen kontratuan ezarritako epeak, inguruabar hau kontratuan aipatuko da, eta baita zigor aplikagarriak ere.

Giltzak entregatu baino lehen etxebizitza bisitatu daiteke?

Obra exekutatzen ari den bitartean, eraikitzen ari den etxebizitzan sartzea debekatuta dago, arriskutsua delako eta segurtasun arloko araudiak bete behar direlako.

Entrega baino lehen etxebizitza bisitatuko da, Sustatzailearen langileekin batera.

Jabe Erkidegoa eratuta egongo da bizitzen hasten naizenean?

Sustatzaileak lursailen administratzaile bat izendatuko du eraikineko guztion instalazioak altan emanda egoteko, erkidegoko argia, igogailua, etab. Administratzaileak etxebizitza gehienak eskrituratu arte itxarongo du, jabe berriei lehen bilerarako deialdia egin eta Jabe Erkidegoan eratu ahal izateko.

Erkidegoak, urtebete igaro ondoren, administratzailea aldatu dezake, egoki baderitzo.

Nire etxebizitzak energia eraginkortasuneko ziurtagiririk edukiko al du? Noiz arte balioko zait?

Energia eraginkortasuneko ziurtagiria Salerosketako eskrituraren Kopia Soilean sartuko da.

Horrez gain, Sustatzaileak hura sartuko du ere giltzak entregatzerakoan emandako dokumentazioan.

HAMAR URTEETARAKO izango da.

Egindako ordainketen fakturak entregatuko zaizkit?

Ordainketa bakoitzeko, Kontabilitate Sailak dagokion faktura jaulkiko du eta erosleari helaraziko dio.

Etxebizitza pertsonalizatu dezaket?

Promozio bakoitzak bere ezaugarriak izango ditu. Hala ere, denek etxebizitza pertsonalizatzeko aukera eskainiko dute, Sustatzaileak aurretik aukeratutako akabera desberdinekin (lauzak, zoruak, ateak, etab.).

Urumeaberri Pisu Pilotua bisitatzerakoan, Merkataritza Sailak promozioaren ezaugarrien eta Promozioaren aukera zehatzen berri emango du.

Era berean, jakinaraziko da elektrizitatea eta iturgintza ezin direla pertsonalizatu.

Aldaketak ordaindu behar dira? Noiz ordaindu behar da aldaketen zenbatekoa?

Promozio bakoitzak hainbat hobekuntza izango ditu. Horiek etxebizitza garestituko dute, besteak beste, teknikoki instalatu daitezkeen gidaridun ateak, estra lauak diren dutxa platerak, etab. Erosleak bere etxebizitzan horietako hobekuntzaren bat jarri izanez gero, Merkataritza Sailak aurrekontu bat prestatuko dio. Erosleak hura ontzat emango balu, aurrekontuaren zenbatekoa hura sinatu eta ondorengo 10 egunetan ordaindu beharko litzateke.

Promozio zehatz baterako aurretik aukeratutako akabera desberdinak hautatuz gero, ez da preziorik garestituko.

Materialak fisikoki ikusi ditzaket?

Aukeraketa egokia egin ahal izateko, Promozio bakoitzean Showroom bat prestatuko da, non aukeran dauden akabera desberdinak ikusgai izango diren, Promozioak aurretik aukeratu ondoren.

Ondoren, eroslea “Urumeaberri Pertsonalizatze Programara” sartu ahal izango da kode batzuekin, eta bertan aukeratutakoa adierazi ahal izango du.

Eskatu daiteke zenbait obra altzari etxebizitzan instalatu gabe uztea? Etxebizitzako elementuren bati uko eginez gero, salmenta preziotik deskontatzen da?

Altzari guztiak muntatuta egon behar dira, esate baterako, obrako konketak, bainerak, komunak, etab. eta promozioak sukalde ekipatua edukiko balu hura muntatuko da, etxetresna elektrikorik, altzaririk, etab. instalatu gabe uzteko aukerarik gabe.

Erosleak etxebizitzako elementuren bati uko eginez gero, esaterako, ate bat, komun bat, etab. ez da etxebizitzaren salmenta preziotik kenduko.

Zein berme ditu erositako etxebizitzak?

Urumeaberrik saldu osteko zerbitzu bat dauka, erositako higiezinetan atzemandako intzidentzietarako bertara jo ahal izateko.

Giltzak entregatzerakoan, Erosleari zerbitzu honen eta harekin harremanetan jartzeko eraren berri emango zaio.

Etxebizitzaren bermeak Eraikuntza Antolamenduari buruzko 38/1999 Legean aipatzen dira, 17. artikuluan:

 • Urtebete: akaberekin lotutako akatsetarako.
 • 3 urte: instalazioak
 • 10 urte: egiturako akatsetarako.

Epeak obra amaierako Ziurtagiria jaso ondoren hasten dira eta ez etxebizitza erosi zenean.

Zer gertatuko da eraikineko guztiok erabiltzeko elementuetan intzidentzia bat atzematen badut?

Lursailen Administratzailea eraikineko guztiok erabiltzeko elementuak kudeatzeaz arduratzen da, beraz, atzemandako edozein intzidentzia hari jakinarazi beharko zaio, guri helarazteko eta, hala badagokio, artatu ahal izateko.

Zer gertatuko da obraren bat egin behar badut, eta ez ditut nire etxebizitzako akaberak ezagutzen edo erabilitako pinturaren RAL?

Etxebizitza eskrituratzerakoan entregatuko den “Laguntza Eskuliburuan” adieraziko da Pertsonalizatze Programan aukeratutako materialen zerrenda.

Era berean, etxebizitzan erabilitako RAL jakinaraziko da.

Zein gastuei egin behar zaie aurre etxebizitza erosterakoan?

Hauek dira etxebizitza baten salerosketak eragiten dituen eta Erosleak gain hartu behar dituen gastuak:

 • Eskritura publikoa Notaritzan: Notarioaren kostuak araudiaren arabera ezarriko dira eta zenbatekoa higiezinaren zenbatekoaren araberakoak dira.
 • Jabetza Erregistroan izena ematea: salerosketa Jabetza Erregistroan izena emategatik eragindako gastuak dira. Horiek ere araudiak ezarritakoak dira eta higiezinaren prezioaren araberakoak dira.
 • Zergak: BEZa, une honetan %10.

Gestoria (hipoteka eskatuz gero)

Gastu hauetaz gain hipoteka mailegu baten kudeaketari dagozkionak batu behar zaizkio. Horiek bestelakoak izango dira banku entitateen arabera (tasazio gastuak, irekitze komisioa, etab.).

Udal gainbalioa saltzailearen pentzura da.

Zein BEZ aplikatzen zaio salerosketari? Eta hainbat higiezin batera erosten baditut?

Salerosketa eragiketari aplikatu beharreko BEZa, une honetan, %10ekoa da. Beti sortuko da ordainketa unean indarrean dagoen BEZa.

Hainbat lursail batera erosiz gero, adibidez, etxebizitza bat eta hiru garaje, etxebizitza eta hiru garajeetatik bi %10ean salduko dira, baina hirugarrena, berriz, %21ean. Hau da, etxebizitzaz gain, 2. higiezinetik aurrera, zerga oinarri aplikagarria %21 da.

Zein dokumentazio eraman behar dut eskrituretara?

Salerosketako eskritura publikoa sinatzerakoan, Erosleak zera eraman behar du sinadura egintzara:

 1. Aurretik egindako ordainketen frogagiriak, jatorrizko kontu zenbakiekin, Notaritzak egindako ordainketen jatorria egiaztatu behar duelako, Kapitalak Zuritzeari buruzko 10/2010 Legeari jarraiki.
 2. Indarreko NAN.
 3. Ondasun – Bananatze Eraentzan ezkonduta egonez gero, ezkontza kapitulazioen kopia beharrezkoa da.
 4. Abalistak behar badira, sinadura egintzan agertu behar dira NANekin.
 5. Banku taloitegia, ezin da ordainketak banku transferentziaren bidez edo eskudirutan ordaindu.

Une horretan, halaber, itzuli beharko da Promozioa abalatzen duen banku entitateak obraren exekuzioan entregatutako banku abala.

Ez duzu aurkitu bila ari zinen hori?

Jarri gurekin harremanetan.